Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

V těchto podmínkách ochrany osobních údajů Vám chceme objasnit nejdůležitější pojmy a procesy, které k ochraně Vašich údajů používáme a poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji provádíme v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je vždy ta společnost skupiny L2S Europe, které jste údaje poskytli nebo která je o vás získala k naplnění účelu zpracování. Většinou vaše údaje zpracovává vždy ta společnost, jejíž jste klientem. Pokud jste klientem více společností, spravuje každá společnost primárně osobní údaje, které se ji týkají. V případech, kdy sbíráme vaše osobní údaje v souvislosti s vaší návštěvou webových stránek nebo při vzájemné komunikaci, je správcem ta společnost, jíž se jednání týká.

Aktuální seznam všech členů skupiny L2S Europe naleznete na našich webových stránkách.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, datum narození, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pokud vyplníte datum narození, použijeme jej k tomu, abychom vám posílali lepší návody, tipy i nabídky s ohledem na váš věk. Tak, aby vám naše rady co nejvíce pomohly.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: David Sroka, info@ketomix.cz, 607 487 417

Zpracovávání osobních údajů:

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

 1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
 2. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
 4. Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech.

Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Jedná se o tyto osobní údaje:

Identifikační údaje: jméno, pohlaví, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, adresa bydliště, IČO, adresa sídla, pokud podnikáte.

Kontaktní údaje: e-mail, telefonní číslo

Komunikační údaje

Údaje z platebních karet: jméno a příjmení, číslo PAN (číslo platební karty), expirace, CVV/CVC platební karty a historie platebních transakcí- na základě aplikací, které umožňují digitalizovat vaši platební kartu v mobilním zařízení, provádět jejím prostřednictvím transakce a zobrazovat transakční historii (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay).

Cookies:

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např.
k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat pomocí formuláře dostupného na internetové stránce www.ketomix.cz v patičce v sekci O nás na linku Nastavení cookies.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Analytické (statistické)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam všech cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, které pocházejí z jiné domény (viz sloupec Poskytovatel). V následující tabulce je uveden přehled všech cookies včetně jejich popisu a doby zpracování.

Název cookie

Poskytovatel

Typ

Popis

Doba zpracování

PHPSESSID

vlastní

nezbytné

Soubor cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Jedná se o univerzální identifikátor používaný k udržování proměnných relace uživatele. Obvykle se jedná o náhodně vygenerované číslo, způsob jeho použití může být specifický pro daný web, ale dobrým příkladem je udržování stavu přihlášení uživatele mezi stránkami.

po dobu relace

language

vlastní

nezbytné

Tento soubor cookie sleduje zvolený jazyk. Po vypnutí webového prohlížeče se automaticky odstraní.

1 rok

__cf_bm

heureka.cz, onesignal.com

nezbytné

Soubor cookie __cf_bm podporuje správu botů Cloudflare tím, že spravuje příchozí provoz, který odpovídá kritériím spojeným s boty. Soubor cookie neshromažďuje žádné osobní údaje a veškeré shromážděné informace podléhají jednosměrnému šifrování.

30 minut

YSC

youtube.com

analytické

Tento soubor cookie je nastaven službou YouTube video na stránkách s vloženými videi YouTube za účelem sledování zobrazení.

po dobu relace

CLID

www.clarity.ms

analytické

Identifikuje, kdy Clarity poprvé viděla tohoto uživatele na jakémkoli webu používajícím Clarity.

1 rok

_hjSessionUser_*

vlastní

analytické

Soubor cookie Hotjar. Tento soubor cookie se nastaví, když zákazník poprvé přejde na stránku se skriptem Hotjar. Slouží k uchování ID uživatele Hotjar, které je pro danou stránku v prohlížeči jedinečné. Tím je zajištěno, že chování při dalších návštěvách stejné stránky bude přiřazeno stejnému ID uživatele.

1 rok

_hjSession_*

vlastní

analytické

Používá se v aplikaci Hotjar k uchovávání aktuálních dat relace.

30 minut

MUID

bing.com, clarity.ms

analytické

Sledovací soubor cookie Microsoft User Identifier používaný službou Bing Ads. Může být nastaven vloženými skripty společnosti Microsoft. Obecně se předpokládá, že se synchronizuje napříč mnoha různými doménami společnosti Microsoft, což umožňuje sledování uživatelů.

1 rok

_clsk

vlastní

analytické

V prohlížeči zůstává ID uživatele služby Clarity a předvolby, které jsou pro daný web jedinečné. Tím je zajištěno, že chování při dalších návštěvách stejného webu bude přiřazeno stejnému ID uživatele.

1 den

MR

bing.com, clarity

analytické

Používá se v nástroji Microsoft Clarity k určení, zda se má obnovit identifikátor MUID.

7 dní

SM

clarity.ms

analytické

Tento soubor cookie instaluje společnost Clarity. Tento soubor cookie se používá k ukládání informací, které neumožňují identifikaci osoby. Soubor cookie se používá při synchronizaci identifikátoru MUID (jedinečné ID uživatele společnosti Microsoft) napříč doménami společnosti Microsoft.

po dobu relace

tt_sessionId

tiktok.com

analytické

Používá služba sociální sítě TikTok ke sledování používání vložených služeb.

po dobu relace

tt_pixel_session_index

tiktok.com

analytické

Používá služba sociální sítě TikTok ke sledování používání vložených služeb.

po dobu relace

_cltk

microsoft.com

analytické

Tento soubor cookie je instalován nástrojem Microsoft Clarity a ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky.

po dobu relace

tt_appInfo

tiktok.com

analytické

Používá služba sociální sítě TikTok ke sledování používání vložených služeb.

po dobu relace

VISITOR_INFO1_LIVE


.youtube.com

reklamní

Nastavuje je YouTube a používá je k různým účelům, včetně analytických a reklamních.

6 měsíců

_ttp

tiktok.com

reklamní

Tiktok je používá k měření a zlepšování výkonu reklamních kampaní a k personalizaci uživatelského prostředí (včetně reklam) na TikToku.

1 rok

_uetsid

tiktok.com

reklamní

Tiktok je používá k měření a zlepšování výkonu reklamních kampaní a k personalizaci uživatelského prostředí (včetně reklam) na TikToku.

1 day

_uetsid

microsoft.com

reklamní

Jedná se o soubor cookie používaný službou Microsoft Bing Ads, který je sledovacím souborem cookie. Umožňuje nám navázat kontakt s uživatelem, který již dříve navštívil naše webové stránky.

1 rok

_fbp

facebook.com

reklamní

Reklamní soubor cookie první strany Facebook Pixel. Používá se společností Facebook ke sledování návštěv na webových stránkách za účelem poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.

3 měsíce

_tt_enable_cookie

tiktok.com

reklamní

Popis není k dispozici.

1 rok

_ttp

tiktok.com

reklamní

Tiktok je používá k měření a zlepšování výkonu reklamních kampaní a k personalizaci uživatelského prostředí (včetně reklam) na TikToku.

1 rok

SRM_B

microsoft.com

reklamní

Tento soubor cookie instaluje služba Microsoft Bing. Identifikuje jedinečné webové prohlížeče, které navštěvují stránky společnosti Microsoft.

1 rok

ANONCHK

clarity.ms

reklamní

Slouží k uložení ID relace uživatele, aby bylo zajištěno ověření kliknutí na reklamy ve vyhledávači Bing pro účely reportování a personalizace.

10 minut

lastExternalReferrer

microsoft.com

reklamní

Zjistí, jak se uživatel dostal na webovou stránku, a zaznamená jeho poslední adresu URL.

trvale

_uetsid_exp

microsoft.com

reklamní

Jedná se o soubor cookie používaný službou Microsoft Bing Ads, který je sledovacím souborem cookie. Umožňuje nám navázat kontakt s uživatelem, který již dříve navštívil naše webové stránky.

trvale

lastExternalReferrerTime

microsoft.com

reklamní

Zjistí, jak se uživatel dostal na webovou stránku, a zaznamená jeho poslední adresu URL.

trvale

_uetvid

microsoft.com

reklamní

Jedná se o soubor cookie používaný službou Microsoft Bing Ads, který je sledovacím souborem cookie. Umožňuje nám navázat kontakt s uživatelem, který již dříve navštívil naše webové stránky.

trvale

_uetvid_exp

microsoft.com

reklamní

Jedná se o soubor cookie používaný službou Microsoft Bing Ads, který je sledovacím souborem cookie. Umožňuje nám navázat kontakt s uživatelem, který již dříve navštívil naše webové stránky.

trvale

_uetsid

microsoft.com

reklamní

Jedná se o soubor cookie používaný službou Microsoft Bing Ads, který je sledovacím souborem cookie. Umožňuje nám navázat kontakt s uživatelem, který již dříve navštívil naše webové stránky.

trvale

Přehled cookies třetích stran

Kromě našich zásad zpracování osobních údajů zde uvádíme také přehled cookies třetích stran a jejich vlastní zásady zpracování:

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem (např. reklamace, vrácení zboží apod.); při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

řešení vztahů se zákazníky

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

vedení účetnictví: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy

k obhajobě našich práv a právem chráněným zájmům

Při zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu vzhledem ke lhůtám plynoucích z obecně závazných právních předpisů a vzhledem k promlčecím a prekluzivním lhůtám).

Pokud jste nám udělili souhlas pro marketingové účely, zpracováváme vaše osobní údaje pro marketing po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 7 let od jeho ukončení. Pokud se naším klientem nestanete, tedy neobjednáte naše produkty, zpracováváme vaše osobní údaje pouze 1 rok od udělení souhlasu. Samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu můžeme uchovávat z titulu oprávněného zájmu i po zániku či odvolání souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže nebo skartuje

Při nakládání s vašimi údaji ctíme zásadu minimalizace osobních údajů. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nezpracováváme déle, než jsme k tomu oprávněni

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

Pokud jsou Vaše údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, tzv. zpracovatelé osobních údajů, je s nimi vždy uzavřena zpracovatelská smlouva, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi sami dodržujeme.

Zpracovatelé osobních údajů jsou: účetní a daňoví poradci, správce IT systému, poskytovatelé hostingových a cloudových služeb, marketingové a reklamní společnosti, emailové rozesílací platformy, služby pro správu online kampaní, poskytovatelé analytických nástrojů a výzkumné a analytické agentury, call centra a poskytovatelé zákaznické podpory, personální agentury a zpracovatelé mezd, poskytovatelé personalistických služeb a platebních systémů, logistické a kurýrní subjekty, poskytovatelé ochrany a kybernetické bezpečnosti a právních služeb a další.

Předávání osobních údajů:

V souladu s příslušnými právními předpisy jsme oprávněni přímo, bez Vašeho souhlasu, předávat Vaše osobní údaje:

 1. a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
 2. b) bankám a jiným poskytovatelům platebních služeb;
 3. c) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek.

VI.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
  • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) nebo
  • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naší společností přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
 • Právo na přístup k údajům, které o vás uchováváme – informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a požadovat jejich kopii.
 • Právo na aktualizaci poskytnutých údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti. Osobní údaje poté přestane naše společnost zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy.
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo se obrátit na soud v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů.

V případě realizace Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete využít našich uvedených kontaktů dostupných na adrese: www.ketomix.cz nebo nám můžete Váš dotaz či požadavek zaslat písemně na adresu: Opravdove hubnuti s.r.o., Pod Pekárnami 10, Praha 9,190 00.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. 

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@ketomix.cz. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirové programy.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.