HACCP

HACCP je zkratka z anglického Hazard Analysis and Critical Control Points, což je systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů při skladování surovin, výrobě a expedici výrobků. Jedná se o jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin. Díky zavedení tohoto systému výrobcem, je minimalizována možnost výskytu zdravotně závadných potravin. Certifikace tohoto systému je garancí efektivního řízení kvality potravin.

Kopie souboru Opravdové hubnutí _ CJ